#SHOWCASE
Everlasting Forest by GC พาวิลเลียนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
18 ก.พ. 2020


แม้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020 จะรูดม่านปิดฉากลงไปเรียบร้อย แต่เชื่อเหลือเกินว่า หนึ่งในไฮไลท์ที่ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจอย่างพาวิลเลียน Everlasting Forest ซึ่งบริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC นำมาจัดแสดงนั้น ยังคงประทับตราตรึงในความทรงจำของใครหลายคนอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงนำเอาแนวคิดและรายละเอียดต่างๆ ของพาวิลเลียนดังกล่าวมาพูดถึงกันอีกครั้ง เพื่อชี้ให้เห็นว่า งานออกแบบที่มุ่งส่งต่อความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านั้น สามารถเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนเราในฐานะความสัมพันธ์หนึ่งที่สำคัญได้อย่างไร

 

 

Everlasting Forest ภายใต้โมเดล BCG

 

จากความเป็นเมืองที่ขยายตัวมากขึ้นตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทุกวันนี้ดูจะเอาแน่เอานอนได้ยาก ส่งผลให้การเดินหน้าต่อไปของคำว่า ‘เมือง’ ในอนาคต จึงต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตไปพร้อมกับการสร้างสมดุลกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งนี่เองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดทำพาวิลเลียนภายใต้ชื่อ Everlasting Forest ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ฉายภาพให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกับธรรมชาติรอบตัว

 

 

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกับธรรมชาติรอบตัวในพาวิลเลียน Everlasting Forest นั้น มีการแสดงรูปธรรมให้ผู้เข้าชมสามารถจับต้องได้เอาไว้หลากหลาย โดยไล่เรียงตั้งแต่อาคารและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่สีเขียว สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีการใช้ทรัพยากรและการจัดการวัสดุเหลือทิ้งอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวคิด BCG โมเดล ที่ประกอบไปด้วยรูปแบบการพัฒนา 3 มิติหลัก ได้แก่