#SHOWCASE
Recycle To Make Merit สร้างเส้นทางบุญด้วยจีวรรีไซเคิล
25 พ.ค. 2020


การยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนับเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการรีไซเคิล เมื่อขยะที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่า สามารถนำกลับมาสร้างมูลค่าให้กับตัวเองเสียใหม่ ผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งนำเราไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับสังคมอย่างยั่งยืนก็อาจจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ที่คุ้งบางกระเจ้า, จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการรีไซเคิลขยะในชุมชนแห่งนี้ สามารถเป็นสะพานบุญที่ช่วยให้พระสงฆ์มีจีวรใหม่ได้ใช้กัน

 

 

เรื่องราวของจีวรรีไซเคิลแห่งคุ้งบางกระเจ้า เริ่มต้นมาจากโครงการ OUR Khung BangKachao ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมมือกับ 34 องค์กร ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากจุดนี้เอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่เป็นหนึ่งใน 34 องค์กรที่ให้ความร่วมมือดังกล่าว ก็ได้มีการจับมือดำเนินงานร่วมกันกับหนึ่งในศูนย์รวมของคนบางกะเจ้า นั่นคือ วัดจากแดง ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร โดยได้จัดตั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การจัดการขยะ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าจากการรีไซเคิล

 

 

ทั้งนี้ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าได้มีการจัดการขยะภายในชุมชน โดยเริ่มต้นจากการนำขยะพลาสติก ทั้งที่เก็บได้และที่ผู้มีจิตศรัทธาส่งมาให้ มาคัดแยกให้ถูกต้องตามประเภทของพลาสติก เพื่อให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาในการตัดเย็บจีวรอย่างถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติ ทาง GC จึงได้ร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาจีวรที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลด้วย

 

 

สำหรับจีวรรีไซเคิลนั้น ผลิตขึ้นโดยใช้นวัตกรรมการนำขยะขวดพลาสติก PET ที่เก็บได้จากชุมชน มาคัดแยกเฉพาะขวด PET ชนิดใส แล้วผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อแปรรูปเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล (Recycled Polyester) ก่อนนำไปผสมกับเส้นใยฝ้าย (Cotton) และเส้นใยซิงค์โพลิเอสเตอร์ต้านแบคทีเรีย (Antibacterial Polyester Zinc) ที่มีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่นอับเวลาสวมใส่ จากนั้นก็นำไปถักทอด้วยฝีมือของชาวบ้านในชุมชน จนกลายเป็นจีวรรีไซเคิลสีพระราชนิยมที่นุ่งห่มสบาย ไม่ยับง่าย และแห้งไวนั่นเอง

 

 

ด้านในส่วนของรายละเอียดการผลิตจีวรรีไซเคิลนั้น ขยะขวด PET จำนวน 15 ขวด สามารถผลิตผ้าจีวรได้ 1 ผืน แต่ถ้าเป็นการผลิตผ้าไตรจีวร 1 ชุดล่ะก็ จะต้องใช้ขวด PET ทั้งสิ้น 60 ขวด ทั้งนี้ จีวรรีไซเคิลนับเป็นจีวรรีไซเคิลผืนแรกของประเทศไทย ที่ใช้นวัตกรรมแปรรูปเม็ดพลาสติก ที่ได้จากกระบวนการผลิตไปผลิตเป็นเส้นใย เพื่อทอเป็นผืนผ้าบังสุกุลอย่างดี ส่วนการย้อมสีราชนิยม ก็เป็นไปตามพระวินัย ตามกิจของพระสงฆ์ มีทั้งผ้า 5 ขันฑ์ (ชิ้น) 9 ขันฑ์ (ชิ้น) และสังฆาฎิ 2 ชั้น ซึ่งการผลิตด้วยฝีมือคนไทยนี้เป็นไปตามหลักพุทธบัญญัติทุกประการ

 

 

กับจีวรรีไซเคิลนั้น ปัจจุบันเริ่มเป็นที่สนใจจากวัดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากขึ้น โดยมีการติดต่อเข้ามาดูงาน และมีการติดต่อขอซื้อผ้าไตรจีวรเป็นจำนวนมาก เพื่อนำถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ต่างๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ทางพุทธศาสนา ซึ่งการผลิตจีวรรีไซเคิลดังกล่าว นอกจากได้บุญกุศลแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก ดีกว่าปล่อยทิ้งให้กลายเป็นสิ่งปฏิกูลในสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปีเลยทีเดียว

 

 

ไม่หมดเพียงเท่านั้น จีวรรีไซเคิลก็ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนคุ้งบางกะเจ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น และกลายเป็นเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมกับเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการบริหารจัดการขยะให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างถูกวิธีตามแนวคิด GC Circular Living และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ “เคมี...ที่เข้าถึงความสุข” เท่านั้น หากทว่ายังนำความยั่งยืนมาสู่สังคมไทยด้วยนั่นเอง

กลับหน้าหลัก