#NEWS
ECO “Upcycling Upstyling” Design ต่อยอดงานออกแบบเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
18 ก.พ. 2020


ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกให้ความสำคัญและมีการถกเถียงกันอย่างเข้มข้น ซึ่งในวงการออกแบบที่ต้องคลุกคลีกับการใช้ทรัพยากรอยู่ตลอดเอง ก็มีการหยิบยกเอาหัวข้อดังกล่าวมาพูดคุย จนนำไปสู่การต่อยอดเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้มากมาย อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นฉายภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนให้เห็นภาพมากยิ่งกว่าเดิม เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ก็ได้มีการจัดโครงการ “Upcycling Upstyling” ขึ้น โดยให้ดีไซเนอร์ชั้นนำจากหลากหลายสาขา มาจับคู่กับผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อผสานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิด Circular Living

 

 

         แม้ GC จะเดินหน้าในฐานะบริษัทผู้นำที่ลงมือทำเรื่อง Circular Living ผ่านสินค้า Upcycling เสมอมา แต่กับโครงการ “Upcycling Upstyling” ที่พวกเขาจัดขึ้นมานั้น อาจกล่าวได้ว่า มีความพิเศษและแตกต่างออกไปหากเทียบเคียงกับโปรเจ็คต์อื่นๆ โดยโครงการนี้นับเป็นวาระของการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ Upcycling ไปอีกขั้น ด้วยการเน้นให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะของผู้ประกอบการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ Upcycling ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาและให้ความรู้ด้านวัสดุจากทาง GC ควบคู่ไปกับแนวคิดการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นดีไซเนอร์ชั้นนำและมีชื่อเสียงระดับโลกถึง 6 สาขา เพื่อต่อยอดและเปิดมุมมองใหม่ในการเพิ่มคุณค่าทรัพยาการที่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นสินค้าหลากหลายที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงาม รักษ์โลก และตอบโจทย์การใช้งานจริง ภายใต้คอนเซ็ปต์ของโครงการ นั่นคือ “Up Waste to Value with WOW! Style” นั่นเอง

 

 

         ทั้งนี้ การเดินหน้าของ GC กับโครงการดังกล่าว นับเป็นการต่อยอดการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อส่งเสริมและสร้างการออกแบบที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ ECO-Design จากพลาสติก 3 ประเภทหลักๆ นั่นคือ พลาสติกแบบดั้งเดิม, พลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic) และพลาสติกทางชีวภาพ (Bio Plastic)     

         อย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการนี้จะช่วยยกระดับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าของ GC ให้เดินหน้าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถรับมือกับความท้าทายที่ถาโถมเข้าใส่อุตสาหกรรมพลาสติกโลกแล้ว ทาง GC ยังเน้นเรื่องการให้ความสำคัญกับใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จนต่อยอดไปสู่แนวคิด Circular Living เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และขยายการตระหนักรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนไปยังทุกๆ ภาคส่วนด้วย

 

 

         สำหรับโครงการ “Upcycling Upstyling” นั้น กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการมีทั้งสิ้น 19 บริษัท ซึ่งมาจากหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม อาทิ ผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์, ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประมง (แห, อวน) และสถานประกอบการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล) ฯลฯ ขณะที่ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ (Expert of Style) ที่จะร่วมพัฒนาผลงานกับผู้ประกอบการนั้น ได้แก่