#SOLUTION
คู่มือคัดแยกขยะ World-Life Balance Handbook By GC x a day
09 มี.ค. 2020


เรียนรู้การแยกขยะให้โปร ด้วยแนวคิด Circular Living ทำได้จริงไม่ว่าจะที่ออฟฟิศหรือที่บ้าน กับ ‘ผังล้มขยะ’ คู่มือคัดแยกขยะที่จะทำให้ขยะกลับเข้าสู่กระบวนการีไซเคิลและอัพไซเคิลได้ง่ายขึ้น เปลี่ยนการเดินทางของขยะประเภทต่างๆ ให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง เพราะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องของเราทุกคน มาลอง Circular Living เริ่มต้นด้วยการคัดแยกขยะกันดูซักตั้ง