#SOLUTION
GC Compostable ฉลากสำหรับคนรักษ์โลก
05 พ.ย. 2019


แม้ปัจจุบันพลาสติกจะถูกตราหน้าว่าเป็นตัวการสำคัญที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม แต่นวัตกรรมของพลาสติกจนกระทั่งถึงวินาทีนี้ ก็มีการพัฒนาขึ้นมาโดยตอบโจทย์ในประเด็นที่มิตรต่อโลกมากกว่าเมื่อก่อน อันจะเห็นได้จากการเข้ามามีบทบาทของพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ซึ่งตอนนี้นับว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม การแยกให้ออกระหว่างพลาสติกทั่วไปกับพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจยังคงเป็นปัญหาอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จึงได้ออกฉลาก “GC Compostable” ขึ้น เพื่อการันตีว่า พลาสติกที่คุณใช้อยู่นั้น สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินั่นเอง

 

ฉลาก GC Compostable คืออะไร?

 

 

อย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ในตอนต้นแล้วว่า ระยะหลังมานี้ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ซึ่งมีการผลิตและถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาของพลาสติกแบบเดิมๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีการหยิบจับนำมาใช้กันมากขึ้น จนกลายเป็นเทรนด์ที่ส่งผลให้เกิดความต้องการในตลาดอย่างสูง ซึ่งเหตุผลสำคัญก็มาจากการนำเอาวัสดุจากพืชการเกษตรมาใช้ทดแทน เช่น ข้าวโพดและมันสำปะหลัง ขณะเดียวกัน โดยตัวมันเองก็มีความสามารถในการย่อยสลายตัวเองได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้โอกาสของการตกค้างในธรรมชาติมีน้อยลงกว่าเมื่อก่อนด้วย

 

 

อย่างไรก็ตาม การจะทำให้ผู้คนหรือผู้ประกอบการต่างๆ ทราบว่า บรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใดที่มีการใช้พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) นั้น อาจเป็นเรื่องที่ยากต่อการพิสูจน์ทราบพอสมควร ด้วยเหตุนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำธุรกิจเม็ดพลาสติกของประเทศ จึงได้เปิดตัวฉลาก “GC Compostable” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า บรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใดที่มีการใช้พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ตามการรับรองของ GC

 

นอกจากนี้ ด้วยข้อจำกัดของพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ที่จะย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพใน ‘สภาวะอันเหมาะสม’ เช่น ในกระบวนการหมัก หรือการฝังกลบในดิน ประเด็นอันเกี่ยวเนื่องกับการทิ้งขยะพลาสติกชีวภาพให้ถูกที่ เพื่อให้ขยะประเภทดังกล่าวถูกนำเข้าสู่กระบวนการสลายตัวทางชีวภาพต่อไป จึงนับเป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดียวกัน

 

 

ดังนั้น การที่ GC ได้คิดค้นและติดฉลาก “GC Compostable” เอาไว้บนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ จึงเป็นเสมือนตัวกรองอีกหนึ่งชั้น ที่ทำให้คนทั่วไปสามารถทราบได้ว่า บรรจุภัณฑ์หรือพลาสติกที่เรากำลังใช้งานอยู่ เป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเคสของขวดพลาสติกบรรจุน้ำ ซึ่งหลายคนอาจยังคงสับสนว่า นี่คือ ขวด PET หรือขวด PLA ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพกันแน่ เนื่องจากทั้ง 2 อย่างนี้ มีรูปแบบในการนำไปกำจัดและการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ที่ไม่เหมือนกันอยู่นั่นเอง

 

มาตรฐานของฉลาก GC Compostable มาจากไหน?

 

 

อาจมีหลายคนที่สงสัยและตั้งคำถามว่า การติดฉลาก GC Compostable เอาไว้นั้น แม้จะเป็นไปเพื่อบ่งชี้ถึงความเป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ของบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ฉลากดังกล่าวมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือมารองรับและการันตีหรือไม่?

 

เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเราขอธิบายเรื่องนี้แบบเข้าใจง่ายๆ เอาไว้ว่า การติดฉลาก GC Compostable นั้น จะมีต้นทางมาจากผู้ประกอบการที่ผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Plastics) ซึ่งใช้เม็ดพลาสติกที่ทางบริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผลิตหรือรับรองเท่านั้น ซึ่งเม็ดพลาสติกชีวภาพของ GC ดังกล่าว ล้วนแล้วแต่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐาน ASTM D6400 ของสหรัฐอเมริกา, มาตรฐาน EN 13432 ของประเทศต่างๆ ในยุโรป และมาตรฐาน ISO 17088 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

 

 

ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลาก “GC Compostable” ในปัจจุบัน ตอนนี้สามารถพบเห็นได้ที่ Cafe Amazon ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น แก้วน้ำหรือหลอด ขณะเดียวกัน แบรนด์อื่นๆ อาทิ AIS ก็มีการยืนยันที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลากดังกล่าวในอนาคตข้างหน้าด้วย

 

อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการใดต้องการที่จะซื้อหาบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลาก “GC Compostable” ซึ่งการันตีการผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ ก็สามารถติดต่อบริษัทต่างๆ ในย่อหน้าข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกัน

 

www.bio-eco.co.th

www.sunmumshopping.com/product-category/by-brands-th/sunbio-th/

jtpackoffoods.com/

www.facebook.com/opurethailand/

www.pp.co.th/products/pla/pla.html

www.excelplastic.com/why.php

www.thainam.co.th/th/product

กลับหน้าหลัก