#SHOWCASE #SOLUTION
Circular Network เครือข่ายหมุนเวียน เพื่อโลกที่ดีขึ้น
30 ส.ค. 2019


แน่นอนว่า การใช้ทรัพยากรแบบไม่บันยะบันยัง ล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันที่สร้างปัญหาให้แก่โลกมากขึ้น ซึ่งก็ด้วยเหตุผลนี้เอง ทำให้การหยิบจับเอาแนวคิดของ “Circular Economy” หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ จึงเป็นทางออกที่ใครหลายคนมองว่า น่าจะนำไปสู่หนทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน Circular Economy อาจจะยังไม่เป็นที่คุ้นหูของใครหลายนัก ดังนั้น การสร้างเครื่อข่ายที่จะคอยช่วยผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มาสู่คำว่า “Circular Living” เพื่อโลกที่ดีกว่า จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยเลย

 


 

เพื่อไปสู่เป้าหมายของของการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายของเศรษฐกิจหมุนเวียน ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นพี่เบิ้มใหญ่ ที่ลงมือผลักดันเรื่องดังกล่าวมาตลอด จึงมีความคิดที่จะก่อกำเนิด “Circular Network” หรือ “เครือข่ายแบบหมุนเวียน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะสร้างการพัฒนาเครือข่ายแบบหมุนเวียนเป็นเวลา 5 เดือน ซึ่งจะนำเอาพันธมิตรของธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการจัดกิจกรรมขึ้นตลอดระยะเวลาดังกล่าว แบบผลัดกันเป็นผู้ให้และผลัดกันเป็นผู้รับ เพื่อให้เครือข่ายฯ สามารถหมุนเวียนได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด

 

 

ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้ Circular Network หรือเครือข่ายแบบหมุนเวียน เกิดขึ้นนั้น จะมีการแบ่งเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ ตามปัจจัยสี่ นั่นคือ อาหาร, ที่อยู่, เสื้อผ้า และยา โดยในแต่ละด้านจะมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมายและไม่ซ้ำกัน ยกตัวอย่างเช่น ในหมวดหมู่อาหาร จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart Packaging หรือการทำรีไซเคิลในคาเฟ่, ในหมวดหมู่ที่อยู่ จะมีการตั้งวงเสวนาและเวิร์คช็อปเกี่ยวกับ Bioplastic, ในหมวดหมู่เสื้อผ้า จะมีการเรียนรู้การทอผ้าจากเส้นใยพลาสติก รวมถึงการ Upcycling ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แฟชั่น ขณะที่ในหมวดหมู่ของยานั้น ก็จะมีการพูดคุยและเวิร์คช็อปกันในประเด็นการทำ SPA Packaging เป็นต้น

 

 

นอกจากนี้แล้ว หลังจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเพิ่มเติมความรู้ต่างๆ ตลอดระยะเวลา 5 เดือนจบลง ก็จะมีการจัดโชว์เคสและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรจากทั้ง 4 หมวดหมู่ อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานผ่าน Collaboration Board, Video Presentation รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมให้ร่วมสนุก เพื่อรับของรางวัล หรือส่วนลดจากการโปรดักต์ต่างๆ ด้วย

 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดกิจกรรม Circular Network ที่จะเกิดขึ้น ตอนนี้ยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมงานว่า จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แบบไหน และจะมีการจัดทำกันอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จตามความตั้งใจมากที่สุด ซึ่งจากนี้เป็นต้นไป เราคงจะได้ทราบความเคลื่อนไหวพร้อมๆ กันว่า Circular Network หรือเครือข่ายแบบหมุนเวียน ที่กำลังเกิดขึ้นนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นหรือไม่ และในที่สุดแล้ว มันจะสร้างประโยชน์ต่อผู้คน สังคม และโลกนี้ทางไหนได้บ้าง... เพราะ “Circular Living” อาจเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนที่เราใฝ่หามา

กลับหน้าหลัก